Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

walkthemoon
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaMsChocolate MsChocolate
walkthemoon

Uwierz, że to, co czyni cię wrażliwym, czyni cię pięknym. Wrażliwość nie jest czymś komfortowym, ani czymś rozdzierającym – to coś niezbędnego. To gotowość do powiedzenia pierwszemu „kocham cię“, gotowość do działania, gdy nie ma żadnych gwarancji, gotowość do oddychania, gdy czekasz na wynik mammografii. Wrażliwość to skłonność do inwestycji w związek, który może, ale nie musi się udać. Aby żyć we właściwy sposób trzeba zaprzestać kontroli i przewidywania, a w zamian skontaktować się ze swoją wrażliwością.

Wrażliwość jest jądrem wstydu i strachu i naszych walk o zyskanie poczucia wartości. Jest ona także miejscem narodzin radości i kreatywności, poczucia przynależności i miłości.

Warto starać się dowiedzieć jak najwięcej na swój temat, ale tylko wtedy, gdy potrafimy być przy tym dla siebie dobrzy. Autentyczność polega nie tylko na zdobywaniu wiedzy i siły, ale też na akceptacji własnej słabości i wrażliwości.

Teraz rozumiem, że tworzenie własnej historii i polubienie siebie wymaga wielkiej odwagi.

Przegrałam walkę z własną wrażliwością, ale prawdopodobnie wygrałam walkę o odzyskanie własnego życia.

— Brené Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
walkthemoon
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
walkthemoon
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahereyes hereyes
walkthemoon
9259 9f67 390
Reposted fromblueinsane blueinsane vianiskowo niskowo
walkthemoon
3893 8ceb 390
Reposted fromxawery xawery vianiskowo niskowo
walkthemoon
walkthemoon
6462 dbc1 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiskowo niskowo
walkthemoon
8716 b85d 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
walkthemoon
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
walkthemoon

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vianiskowo niskowo
walkthemoon
Niech pan uważa, bo pan umrze. I będzie pan chodził zabity.
— L.C.
Reposted fromwowlovely wowlovely vianiskowo niskowo
walkthemoon
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie vialittlemouse littlemouse
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse

December 28 2019

walkthemoon
8527 fe00 390
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viaejze ejze
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viaejze ejze
walkthemoon
6966 5094 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaejze ejze
walkthemoon
6341 81d0 390
Reposted fromhrafn hrafn viaejze ejze
walkthemoon
0861 0df5 390
Reposted fromFienrira Fienrira viadontforgetme dontforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl