Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

walkthemoon
2531 37d4 390
walkthemoon
8490 26de 390
walkthemoon
walkthemoon
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— Mleczu -to znaczy Kocham Cię.
Reposted frommleczuu mleczuu vianiskowo niskowo
walkthemoon
"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają jej w oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'"
- Władysław Broniewski "Pamiętnik"
Reposted frommerkaba merkaba vianiskowo niskowo
walkthemoon
walkthemoon
8568 4b93 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiecznosci wiecznosci
walkthemoon
Ale ja nie chcę rozmawiać o bzdurach. Napisz do mnie, bez mówienia “cześć”, opowiedz dlaczego rozzłościłeś się na swoją siostrę dziś rano. Powiedz mi, dlaczego masz bliznę w kształcie Europy na szyi. Wyślij mi felieton o tym, jak spędziłeś swoje wakacje u babci. Zadzwoń, kiedy już prawię śpię i wyjaśnij, dlaczego wierzysz w Boga. Opowiedz mi o tym, jak po raz pierwszy zobaczyłeś swojego płaczącego tatę. I opowiadaj tak godzinami o rzeczach, które dla ciebie może nie są ważne, ale ja, przysięgam, będę wyłapywać każde twoje słowo. Opowiedz mi wszystko. Nie chcę kogoś, kto mówi tylko o pogodzie.
Reposted frompaniwer paniwer viasambaanka sambaanka
1689 9cb9 390

historicaltimes:

Two girls more engrossed with the air vent grate than the modern art on the walls of the San Francisco Museum of Art, 1963.

via reddit

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaheroes heroes
walkthemoon
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianiskowo niskowo
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
walkthemoon
1950 3b32 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
walkthemoon
6889 1812 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
walkthemoon
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
walkthemoon
8032 7663 390
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viafou fou
walkthemoon
1979 25fb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viapodprzykrywka podprzykrywka

February 25 2020

walkthemoon
3854 fe00 390
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viapodprzykrywka podprzykrywka
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viapodprzykrywka podprzykrywka
walkthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl