Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

walkthemoon
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
walkthemoon
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
2879 2e06 390
4662 dc29 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viahereyes hereyes
walkthemoon
4487 0191 390
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viahereyes hereyes
walkthemoon
walkthemoon
2208 6d29 390

November 26 2019

7110 098c 390
Reposted fromdziecko dziecko viaottak ottak
walkthemoon
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (…) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaottak ottak
walkthemoon
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viaottak ottak
walkthemoon

"Na wspólną radość, na chleb powszedni, na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym, na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę i przebaczenie wybieram Ciebie".

Konstanty Ildefons Gałczyński

Reposted fromjustmine justmine viaottak ottak
walkthemoon
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromupinthesky upinthesky
walkthemoon
7738 2b13 390
walkthemoon
9838 86c8 390
Reposted fromipo ipo viaataga ataga
walkthemoon
1193 8014 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaataga ataga
walkthemoon
8270 9de9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaataga ataga
walkthemoon
7020 5dfa 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaottak ottak
walkthemoon

Moje milczenie nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. To, że czasem krzyknę nie znaczy, że jestem nerwowa. To, że czasem się wycofuję, nie oznacza, że nie potrafię się bronić. To, że czasem nie walczę, nie świadczy o tym, że przegrywam. To, że czasem zaciskam zęby, nie oznacza, że nie boli. To, że czuję czasem żal, nie znaczy, że jestem żałosna. To, że czasem gubię nadzieję, nie oznacza, że jestem beznadziejna.

Pozory mylą. Szukaj tego, co ukryte głęboko. W człowieku.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromikhakima ikhakima viaataga ataga
walkthemoon
1150 343b 390
Reposted fromikhakima ikhakima viaataga ataga
5140 b1f8 390

undr:

Marc Riboud. Karlo Vivary, 1962

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl