Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

walkthemoon
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viacziczi cziczi
walkthemoon
Najważniejszy krok, jaki może zrobić człowiek. To nie ten pierwszy, prawda? To następny. Zawsze następny krok (...).
— Brandon Sanderson - "Dawca Przysięgi"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaottak ottak

July 30 2018

walkthemoon
Reposted frombethgadar bethgadar vialittlemouse littlemouse
walkthemoon
0147 5220 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
walkthemoon
5022 9b90 390
walkthemoon
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viaataga ataga
walkthemoon
4785 8d10 390
Reposted frompiehus piehus viaataga ataga
walkthemoon
5220 3022 390
walkthemoon
walkthemoon
walkthemoon
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaune-raconteuse une-raconteuse
walkthemoon
walkthemoon
5241 7abf 390
Reposted frommoai moai viaune-raconteuse une-raconteuse
walkthemoon
Jeśli czujemy ogromny opór przed akceptacją rzeczywistości, która nas otacza, niewykluczone, że przede wszystkim nie potrafimy zaakceptować tego, co się dzieje w naszym wnętrzu. Być może odpychamy innych, bo przekreśliliśmy siebie. Czyżby konflikt ze światem zewnętrznym był odbiciem wojny, jaka toczy się w nas samych? Ludzie potrafią wejść z kimś w konflikt tylko po to, żeby nie musieć skupić się na wewnętrznym konflikcie, o wiele bardziej bolesny.
— Jon Frederickson - "Kłamstwa, którymi żyjemy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
walkthemoon
4123 edf4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
3878 4baf 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasilence89 silence89
walkthemoon
5037 d6ba 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasilence89 silence89
walkthemoon
Reposted fromnosmile nosmile vialittlemouse littlemouse
walkthemoon
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
walkthemoon
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl