Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

6668 2ffb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialittlemouse littlemouse
"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko

June 25 2017

8665 ad1c 390
pokaż proszę
Reposted frommysoul mysoul viagabrynia gabrynia
0548 44c4 390
Reposted fromyourdemise yourdemise viagabrynia gabrynia
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
"Nie boi się być inna, dlatego nie będzie laską na telefon ani perłą na długim sznurze pereł. Nie będzie męska usypianką ani tancerką erotyczną. Nie będzie się bała przekroczyć trzydziestki ani czterdziestki. W każdym wieku ta kobieta będzie się czuła jak wygrana na loterii."
— Sherry Argov
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees
4106 5c4b 390
Reposted frompesy pesy viagabrynia gabrynia
5737 8641 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagabrynia gabrynia
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viagabrynia gabrynia
3589 b657 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viagabrynia gabrynia
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viagabrynia gabrynia
Tonę pod ciężarem tego wszystkiego.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viagabrynia gabrynia
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viagabrynia gabrynia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl