Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

walkthemoon
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viadesperateee desperateee
walkthemoon
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viadesperateee desperateee
walkthemoon
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaottak ottak
walkthemoon
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham ‘Wierna do śmierci’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viaottak ottak
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viasilence89 silence89
walkthemoon
mała
ty się nie rozpadaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong via12czerwca 12czerwca
walkthemoon
Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
— Sarah J. Maas
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viahereyes hereyes
walkthemoon
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viahereyes hereyes
walkthemoon
5650 c297 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawiecznosci wiecznosci
walkthemoon
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaover-land over-land
walkthemoon
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viacziczi cziczi

December 05 2017

walkthemoon
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
walkthemoon
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn vianiskowo niskowo
walkthemoon
4436 4632 390
Reposted fromdeszcz deszcz viasambaanka sambaanka
walkthemoon

December 04 2017

walkthemoon
3531 714e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
walkthemoon
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viasilence89 silence89
walkthemoon
walkthemoon
3589 0e84 390
Reposted fromluksfer luksfer viakudi kudi
6401 1a26 390
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viakudi kudi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl