Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

walkthemoon
5574 5e50 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viahope24 hope24
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viapomsa pomsa
walkthemoon
Pozornie to, co trzymane w ukryciu jest bezpieczniejsze. Ale z uczuciami jest inaczej. Im dłużej i głębiej skrywasz je w sobie, tym bardziej stają się niebezpieczne, rosną w siłę, domagają się słów.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapomsa pomsa

April 24 2018

walkthemoon
1999 b8fe 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viasilence89 silence89
walkthemoon
7047 0cdc 390
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viahereyes hereyes
walkthemoon
Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz?
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viacziczi cziczi
walkthemoon

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viacziczi cziczi
3986 7a2d 390
Reposted fromdavid-10inch david-10inch viapomsa pomsa
walkthemoon
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapomsa pomsa
walkthemoon

****

milczeć
to nie to samo
co nic nie powiedzieć

pierwsze
trudniej usłyszeć

drugie
łatwiej znieść

jak wiele hałasu o nic

— Andrzej Ballo

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapomsa pomsa
walkthemoon
0313 a711 390
Reposted fromseaweed seaweed viapomsa pomsa
walkthemoon
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viapomsa pomsa
walkthemoon
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viahereyes hereyes
6151 1643 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viahereyes hereyes
3933 05b6 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viasambaanka sambaanka

April 23 2018

walkthemoon
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
walkthemoon
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viawassupbruh wassupbruh
walkthemoon
2908 8791 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawassupbruh wassupbruh
walkthemoon
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawassupbruh wassupbruh
walkthemoon
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafou fou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl