Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2019

walkthemoon
Umierać będziemy bardzo cicho w pustce którą sobie w sobie hodujemy której codziennie hołdujemy.
— "KonradMaszyna", Mateusz Pakuła
walkthemoon
A potem świat znowu zaczął istnieć, ale istniał zupełnie inaczej.
— Ostatnie życzenie
Reposted fromallay allay viaSkydelan Skydelan
walkthemoon
Strącamy siebie w przepaść Bo bierzemy co podtyka los Zamiast po prostu uciec, gdy jest na to czas
— domek z kart
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaSkydelan Skydelan
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
walkthemoon
walkthemoon
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
walkthemoon
4844 4bd1 390
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viaSkydelan Skydelan
walkthemoon
Najtrudniej jest wybaczyć samemu sobie.
— Antonia Michaelis – Baśniarz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viahereyes hereyes
walkthemoon
Nie znasz mnie. Psuję rzeczy. I nie da się ich potem naprawić
— Sarah Linden
Reposted fromkyte kyte viahereyes hereyes
walkthemoon
Tatra Mountains, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahereyes hereyes
walkthemoon
walkthemoon
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec. 
Reposted fromlovvie lovvie viaNoCinderella NoCinderella
walkthemoon
5016 bd0c 390
Reposted frompiehus piehus viaNoCinderella NoCinderella
walkthemoon
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaalliwantisyou alliwantisyou
walkthemoon
8567 c50c 390
Reposted fromnutt nutt viaalliwantisyou alliwantisyou

February 11 2019

walkthemoon
4280 c2c1 390
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
walkthemoon
walkthemoon
- poznaliśmy się w złym momencie - nie. po prostu nie znaleźliśmy drogi do siebie.
— A
walkthemoon
6794 5427 390
Reposted frommakle makle via12czerwca 12czerwca
walkthemoon
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"
Reposted fromJestemTylkoMoja JestemTylkoMoja viahereyes hereyes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl