Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

walkthemoon
8436 5278 390
Reposted fromyannim yannim vianiskowo niskowo
walkthemoon
walkthemoon
8574 6c3d 390
Anna Ciarkowska
walkthemoon
6785 3776 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
walkthemoon
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapomsa pomsa
walkthemoon
7510 d190 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapomsa pomsa
walkthemoon
6395 f4bc 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
walkthemoon
Ogarnęła ją nagle tęsknota za kimś, z kim mogłaby teraz posiedzieć w kuchni i pogadać. Za kimś, kto po prostu byłby przy niej i umiałby jej słuchać w chwilach, kiedy by próbowała ubrać swoje czasem zawiłe myśli w słowa.
— Freda Wolff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
walkthemoon
9830 dd9b 390
Reposted frommartrol martrol vianiskowo niskowo
9169 892b 390
może karma wraca...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianiskowo niskowo
walkthemoon
walkthemoon
9926 d7c0 390
walkthemoon
6233 06dc 390
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianiskowo niskowo
walkthemoon
9339 cfe1 390
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
walkthemoon
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Reposted fromchangecolour changecolour vianiskowo niskowo
walkthemoon
9498 8ac2 390
Reposted fromJustVicky JustVicky vianiskowo niskowo
walkthemoon
1551 8c18 390
Reposted fromaletodelio aletodelio vianiskowo niskowo

July 12 2019

walkthemoon
Wzięłam do ręki dziś moja rękę
Myślałam ze to za tobą tęsknie
Ale się okazało ze jednak nie
Tak bardzo brakowało mi mnie.
— Natalia Przybysz - Niebo
Reposted fromresort resort viahereyes hereyes
walkthemoon
Chcę odpocząć. Od siebie, jak sądzę. 
Reposted fromstepywilcze stepywilcze vianiskowo niskowo
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viasambaanka sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl