Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
— m-m.soup
Reposted fromM-M M-M viaMsChocolate MsChocolate
8493 86d7 390
Reposted fromslodziak slodziak viasilence89 silence89
Kiedyś i w Twoim życiu pojawi się osoba, która nic od Ciebie nie będzie wymagać, wręcz przeciwnie, pragnąć będzie dać Ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż Ty możesz dać jej. Będzie chciała Cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, chronić, nie będzie Cię zmieniać, bo będzie cenić Cię za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu będzie chcieć coś Tobie dać, tak po prostu z Tobą być, rozmawiać, rozumieć, tęsknić, martwić się, troszczyć, nie skrzywdzić. I tak po prostu będzie w Twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to magia? Nie. To prawdziwa miłość, miłość która nigdy nie wymaga.

Reposted fromnaturalginger naturalginger viakudi kudi
7496 e76d 390
Reposted from0 0 viahope24 hope24
8032 447e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viasilence89 silence89
4503 e862 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamauak mauak

August 17 2017

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
Reposted fromappleofyoureye appleofyoureye viapomsa pomsa
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viahope24 hope24

August 16 2017

Zawsze się bałam.  Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać kimś innym
Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted fromzenibyja zenibyja viakudi kudi
Reposted frombluuu bluuu viakudi kudi
I żeby spadł deszcz, tutaj we mnie, i żeby w końcu zaczęło padać i pachnieć ziemią, czymś żywym - nareszcie.
— Julio Cortázar, Gra w klasy
Reposted fromgrawklasy grawklasy viakudi kudi
3934 3ab5 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakudi kudi
Muszę się śpieszyć i żyć - tyle czasu się zmarnowało!
— Tove Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków
4081 35af 390
w końcu, Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viasilence89 silence89
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viasilence89 silence89
7225 6b51 390
Reposted fromfoods foods viakudi kudi
4130 8010 390
Reposted fromohhh ohhh viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl