Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

walkthemoon
5117 f5cb 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahereyes hereyes
walkthemoon
5185 c874 390
Reposted fromverronique verronique viahereyes hereyes
walkthemoon
8582 5231 390
Reposted fromrevalie revalie viahereyes hereyes
walkthemoon
Mimo to zawsze, zawsze będę cię kochał
Chociaż ranisz, zabijasz słowami
I pewnie nigdy nie będzie tak samo
To nie chcę cię stracić
— Ralph Kamiński
Reposted fromwhatashame whatashame viawassupbruh wassupbruh

November 09 2018

walkthemoon
7993 3bcf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viagabrynia gabrynia
walkthemoon
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
walkthemoon
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viagabrynia gabrynia
walkthemoon
Reposted fromFlau Flau viagabrynia gabrynia
walkthemoon
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viasambaanka sambaanka
walkthemoon
8881 6275 390
Reposted fromlaters laters viasambaanka sambaanka
walkthemoon
9209 7463 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viasambaanka sambaanka
walkthemoon
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viasambaanka sambaanka
walkthemoon
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera

November 08 2018

walkthemoon
 Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis viafou fou
walkthemoon
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafou fou
walkthemoon
0574 a12c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
walkthemoon
walkthemoon
7142 8373 390
Reposted fromswojszlak swojszlak viaover-land over-land
walkthemoon
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
Reposted fromkrn krn viapodprzykrywka podprzykrywka

November 06 2018

walkthemoon
3519 6776 390
Reposted fromiammistake iammistake viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl