Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2019

walkthemoon
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamyszkaminnie myszkaminnie
walkthemoon
2607 f401 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapodprzykrywka podprzykrywka
walkthemoon
Wstydził się, że sobie nie radzi. Że nie umie jak inni. Bardzo. Wstyd który kazał mu milczeć. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaataga ataga
walkthemoon
1264 b04b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataga ataga
walkthemoon
6001 bbd3 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
walkthemoon
4729 cb07 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
walkthemoon
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viawiecznosci wiecznosci
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viawiecznosci wiecznosci

October 09 2019

walkthemoon
7120 f95c 390
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaataga ataga
walkthemoon
Zostań, nie powiem Ci, że to miłość. Chociaż jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba mi.
— Kortez
Reposted fromzoou zoou viaataga ataga
walkthemoon
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaottak ottak
walkthemoon
Chcą bym (...)wrócił, miał serce,oddzwonił, miał czas,sumienie,bo chcą,bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,leżę, patrzę w podłogę i nie chcę. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaottak ottak
walkthemoon
8112 5f28 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaottak ottak
walkthemoon
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaottak ottak
walkthemoon
4525 1774 390
Reposted fromNocephya Nocephya viaottak ottak
walkthemoon
2972 95cc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaottak ottak
walkthemoon
2786 7fc1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaottak ottak
walkthemoon
5420 e07b 390
Reposted fromrol rol viaottak ottak
walkthemoon
Reposted fromshakeme shakeme viaottak ottak
walkthemoon
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl