Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

8141 502f 390
Reposted fromdygoty dygoty viacziczi cziczi

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
Reposted fromzasranywrazliwiec zasranywrazliwiec viaottak ottak
Myślałem,
że  najgorsze w życiu,
to być samotnym.
Tak nie jest.
Najgorsze w życiu,
to być z ludźmi,
którzy sprawiają,
że czujesz się samotny.
— Robin Williams
Reposted frommonstrum monstrum viagabrynia gabrynia
2542 5468 390
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin vialeszekzukowski leszekzukowski
5290 c03f 390
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
3889 3a11 390
savoury delicious crisp
2041 f117 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacziczi cziczi
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacziczi cziczi
Reposted frombluuu bluuu viahope24 hope24
Jeśli będziemy prowadzić niekończącą się wojnę z przeszłością, przyszłość stanie się jej ofiarą.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahope24 hope24

March 22 2017

9694 ea13 390
Reposted fromMijime Mijime viacziczi cziczi
8621 3139 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacziczi cziczi
5641 86bd 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacziczi cziczi
Ona właśnie taka była, ogrzewała wszystko naokoło siebie, a sama się wypalała.
— Marek Soból, "Mojry"
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viacziczi cziczi
2547 9f13 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacziczi cziczi
Reposted fromsilence89 silence89 viacziczi cziczi
0741 66f7 390
Reposted frombeliveinmiracles beliveinmiracles viacziczi cziczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl